Tin tức
Tin tức sự kiện

CÔNG TY HÀ LAN TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI

Với sự phát triển của công nghệ như AI, điện toán đám mây… quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp được xem là xu thế không thể đảo ngược. Không đứng ngoài xu thế tất yếu đó, với sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã nhanh chóng, chủ động nắm bắt cơ hội để đổi mới và phát triển.

Xem chi tiết »