Tin tức
Tin tức sự kiện

𝗞𝗛𝗔𝗜 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗛𝗔𝗟𝗔𝗡 𝗠𝗜𝗡𝗜 𝗕𝗨𝗦 𝗧𝗛𝗔́𝗜 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 – 𝗖𝗛𝗢̛̣ 𝗠𝗢̛́𝗜 – 𝗕𝗔̆́𝗖 𝗞𝗔̣𝗡

𝗞𝗛𝗔𝗜 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗛𝗔𝗟𝗔𝗡 𝗠𝗜𝗡𝗜 𝗕𝗨𝗦 𝗧𝗛𝗔́𝗜 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 – 𝗖𝗛𝗢̛̣ 𝗠𝗢̛́𝗜 – 𝗕𝗔̆́𝗖 𝗞𝗔̣𝗡
Chính thức ngày 24/06/2022, Hà Lan cho ra mắt HALAN MINI BUS – dàn xe chất lượng cao 12 ghế.

Xem chi tiết »