Các điều kiện cung cấp dịch vụ

Các điu kin cung cp dch v

  1. Điều kiện vận chuyển:

Giá dịch vụ: Là mức giá áp dụng cho hợp đồng vận chuyển Hành khách từ điểm xuất phát tới điểm đến. Mức Giá dịch vụ được công bố trên Website , Ứng dụng di động ,Chi nhánh hoặc các đại lý đặt chỗ của Hà Lan .

  1. Quy định đặt hợp đồng:

Quý khách có thể đặt chỗ qua trang website, App, gọi lên tổng đài hỗ trợ của Hà Lan.

  • Với những trẻ ngồi chung ghế với bố mẹ sẽ không mất phí.
  • Với những trẻ đi cùng bố mẹ nhưng ngồi riêng ghế sẽ mất phí như giá niêm yết.
  • Đặt chỗ của Quý khách sẽ không được đảm bảo đến khi thanh toán thành công.
  1. Điều kiện giữ hợp đồng:

Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định đặt hợp đồng cho Hành khách. Khi được yêu cầu, Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin xác nhận đặt hợp đồng cho Hành khách

  1. Quy định mức giá và các khoản phí

Tổng số tiền thanh toán là chi phí xe di chuyển từ điểm đi đến điểm đến (đã bao gồm xe trung chuyển)