LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN BUÝT HÀ LAN TẠI THÁI NGUYÊN

CÔNG TY HÀ LAN XIN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG CÁC TUYẾN BUÝT HÀ LAN TẠI KHU VỰC THÁI NGUYÊN NHƯ SAU:

01: TÂN LONG – PHỐ NỶ

Hành trình: Tân Long – Đường Dương Tự Minh – Ngã ba Mỏ Bạch – Đường Bắc Kạn – Đường tròn trung tâm Thành Phố – Đường Hoàng Văn Thụ – Đường tròn Đồng Quang – Đường Lương Ngọc Quyến – Đường Thống Nhất- Đường Ba tháng Hai- Đường Quốc lộ 3 – Sông Công – Phổ Yên – Đa Phúc và ngược lại.

02: GANG THÉP – YÊN LÃNG

Hành trình:

02A: Trung tâm Xã Yên Lãng – Quốc lộ 37 – Thị trấn Hùng Sơn – Ngã ba Bờ Đậu – Quốc lộ 3- Ngã ba Mỏ Bạch – Đường Lương Ngọc Quyến – Đường tròn Đồng Quang – Đường Hoàng Văn Thụ – Đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên – Đường Cách mạng tháng tám – Đường Bắc Nam – Đường Thống Nhất – Trạm trung chuyển xe buýt bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên – Ngã Ba Quá Tải – Đường tròn Gang Thép và ngược lại.

02B: Trung tâm Xã Yên Lãng – Quốc lộ 37 – Thị trấn Hùng Sơn – Ngã ba Bờ Đậu – Quốc lộ 3- Ngã ba Mỏ Bạch – Đường Lương Ngọc Quyến – Đường tròn Đồng Quang – Đường Quang Trung (qua các điểm đón trả khách trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y, Bệnh viện A, quay đầu bên trong khu dân cư số 6, Phường Thịnh Đán) – Cầu vượt Đán – Đường Thống Nhất – Trạm trung chuyển xe buýt bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên – Đại học Công nghiệp – Quá Tải – Đường tròn Gang Thép và ngược lại

03: THÁI NGUYÊN – QUÂN CHU

Hành trình: Hành lang khu vực tòa án nhân dân Tỉnh – Đường Túc Duyên – Đường Phan Đình Phùng – Đường Bến Tượng – Đường Hùng Vương – Đường Đội Cấn – Đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên – Đường Hoàng Văn Thụ – Đường tròn Đồng Quang – Đường Lương Ngọc Quyến – Trạm trung chuyển xe buýt bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên – Đường Thống Nhất – Ngã ba Viện Lao – Quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên – Cầu Vượt Đán – Đường Quang Trung – Đường Núi Cốc – Ngã ba Phúc Xuân – Khu du lịch Hồ Núi Cốc – Thị trấn Hùng Sơn – Đường tỉnh 261 – Xã Ký Phú – Xã Cát Nê – Thị trấn Quân Chu và ngược lại

06: THÁI NGUYÊN – ĐỊNH HÓA

Hành trình: Khu vực hành lang tòa án nhân dân Tỉnh – Đường Túc Duyên – Đường Phan Đình Phùng – Đường Lương Ngọc Quyến – Ngã ba Bắc Nam – Trạm trung chuyển xe buýt BX trung tâm thành phố Thái Nguyên – Đường Thống Nhất – Ngã Ba Viện Lao – Quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên – Cầu Vượt Đán – Đường Quang Trung (qua các điểm đón trả khách trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y, Bệnh viện A, quay đầu bên trong khu dân cư số 6, Phường Thịnh Đán) – Đường Quang Trung – Ngã tư Đồng Quang – Đường Lương Ngọc Quyến – Ngã Ba Mỏ bạch – Quốc lộ 3 – Quán Triều – Tân Long – Thị trấn Giang Tiên – Thị trấn Đu – Ngã ba Km 31- Quốc lộ 3C – Thị trấn Chợ Chu và ngược lại.

08: BÌNH LONG – KHU CN YÊN BÌNH

Hành trình: Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai – Đường tỉnh ĐT265 – Đường Tỉnh 269D – Quốc lộ 17 – Đường tròn Chùa Hang – Núi Voi – Quốc lộ 1B – Ngã tư Tân Long – Quốc lộ 3 tuyến tránh Thành phố Thái Nguyên – Cầu Vượt Đán – Đường Quang Trung – (Qua các điểm đón trả khách trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y, Bệnh viện A, quay đầu bên trong khu dân cư số 6, Phường Thịnh Đán) – Đường Quang Trung – Ngã tư Đồng Quang – Đường Lương Ngọc Quyến – Trạm trung chuyển xe buýt bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên – đường Thống Nhất – Quốc lộ 3 – Khu công nghiệp Yên Bình và ngược lại..

30: 915 GIA SÀNG – ATK ĐỊNH HÓA

Hành trình: Di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong đại đội 915 – Đường Thanh niên xung phong – Đường Cách mạng tháng Tám – Đường Bắc Nam – Đường Lương Ngọc Quyến – Ngã Tư Đồng Quang – Đường Hoàng Văn Thụ – Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam – Đường Bắc Kạn –  Đường Dương Tự Minh – Đường tròn Tân Long – Quốc lộ 3 – Thị trấn Đu – Đền Đuổm – Ngã 3 Km 31 – Quốc lộ 3C – Đường tỉnh 264 – Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa và ngược lại.

BAN TRUYỀN THÔNG