Công ty Hà Lan hỗ trợ 5 phương tiện hỗ trợ huyện Phú Bình đưa người đi cách ly tập trung

Chiều ngày 4/6/2021 theo công văn từ số 892 UBND-VP về việc hỗ trợ phương tiện đưa người đi cách ly, đề phòng chống dịch covid-19 .

Công ty Hà Lan đã kịp thời cập nhập nội dung từ UBND Huyện Phú Bình và sẵn sàng đồng hành tài trợ phương tiện, gồm 5 xe để đưa 150ng trong danh sách từ vùng dịch về từ 5 xã của Phú Bình di chuyển tới 2 điểm cách ly tại trường ĐH kỹ thuật công nghiệp TN nhằm mục đích phòng chống dịch triệt để, hiểu quả.

Trước khi đưa đoàn đi, BGĐ cty Hà Lan đã truyền tải và hướng dẫn đến các tài xế phun khử khuẩn xe an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
Một số hình ảnh tại huyện Phú Bình :

Tin tức mới nhất