PHIÊN HỌP BÁO CÁO KQKD THÁNG 3/QUÝ 1/2023

Sáng lúc 08:30 ngày 18/4/2023, tại trụ sở chính, Công ty Hà Lan đã tổ chức họp báo cáo KQKD toàn Công ty tháng 3/Quý 1/2023. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo.

Thành phần tham gia cuộc hợp: Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Ông Nguyễn Mạnh Hà và các Giám đốc chi nhánh/ trưởng bộ phận.

Nội dung cuộc họp:

  1. Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh của tháng 03 năm 2023 và tổng kết quý I năm 2023.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của các chi nhánh.

3. Triển khai công việc và kế hoạch hoạt động trong tháng 04

4. Lắng nghe và tiếp nhận chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty

Kế hoạch trong tháng 4 ngoài việc triển khai kế hoạch SXKD tại các đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra, Tổng công ty còn tập trung triển khai các công việc quan trọng như xây dựng lại hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty, làm mới lại toàn bộ hệ thống biển bảng các văn phòng thuộc tất cả các chi nhánh.

Toàn Tổng công ty tập trung bám sát mục tiêu KH SXKD tháng 4, Quý II/2023; Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cán bộ để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng, ban mình; Báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ đã đặt ra. Tiếp tục triển khai tích cực và thường xuyên các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh quay trở lại tại tất cả các đơn vị và VP Công ty mẹ.

Ngoài ra, hôm nay Công ty Hà Lan tiếp đón đoàn Công ty vận tải Phiệt Học – Thái Bình đến học hỏi hỏi kinh nghiệm kinh doanh, đặc biệt là dịch vụ Chuyển Phát Nhanh. Điều đó cho thấy trong những năm vừa qua, Công ty Hà Lan với sự nỗ lực của mình đã trở thành cánh chim đầu đàn, người “Thầy giáo mẫu mực” để các Công ty khác học hỏi, noi theo cách làm việc, tổ chức và phát triển kinh doanh.

Cùng nhìn những hình ảnh nổi bật được Ban truyền thông ghi lại!

Kim Ngân – Ban truyền thông

Tin tức mới nhất