HÀ LAN TỔ CHỨC HỌP BÁO CÁO KQKD THÁNG 9 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ 3 NĂM 2022

Ngày 17/9/2022, tại trụ sở chính, Công ty Hà Lan đã tổ chức họp báo cáo kết quả kinh doanh toàn Công ty tháng 9/2022 và kết quả thực hiện Quý 3 năm 2022. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo.

Đây là hoạt động thường niên để các chi nhánh báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng đến Ban Giám đốc Công ty.

Họp báo cáo kết quả kinh doanh toàn Công ty trong tháng 9 năm 2022 được tổ chức tại trụ sở chính Công ty Hà Lan.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty, Giám đốc các chi nhánh và đại diện Ban kiểm soát Văn phòng Tổng Công ty.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thảo – Giám đốc tài chính Công ty Hà Lan đã tổng kết báo kết kết quả kinh doanh của từng Chi nhánh trong tháng 9.

Bà Nguyễn Thị Thảo – Giám đốc tài chính Công ty Hà Lan đã tổng kết báo kết kết quả kinh doanh của từng Chi nhánh trong tháng 9

Lãnh đạo các chi nhánh lần lượt báo cáo chi tiết những kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 9, đánh giá những thuận lợi trong hoạt động; đồng thời, trình bày những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động, từ đó đề xuất những biện pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn, nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh giai đoạn những tháng cuối năm.

Bà Đỗ Mai Hương – Giám đốc Chi nhánh xe Buýt báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh tháng 9-2022

Cũng tại Hội nghị, các chi nhánh đã báo cáo kết quả thực hiện Quý 3 năm 2022 trước Ban lãnh đạo.

Trên cơ sở những kết quả kinh doanh đã đạt được trong tháng qua, ông Nguyễn Mạnh Hà – CT HĐQT Công ty đã phân tích, đánh giá những thành công cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh của toàn bộ hệ thống, đưa ra các ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh trong tháng tiếp theo tới các Chi nhánh.

Kết thúc Hôị nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà đã động viên toàn thể các Chi nhánh, mong muốn các chi nhánh sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt kết quả tốt nhất trong những tháng tiếp sau, góp phần nâng cao đời sống CBCNV và đưa Hà Lan ngày một phát triển hơn nữa.

Buổi họp đã kết thúc thành công cùng ngày!

Tin tức mới nhất