CÔNG TY HÀ LAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sáng ngày 20/07/2021, Công ty Hà Lan tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với các nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty, thảo luận và đóng góp ý kiến. Bên cạnh đó, đưa ra những đề xuất khen thưởng/ xử phạt.

Buổi họp sơ kết tại phòng họp Công ty Hà Lan

Mặc dù kết quả không được như mong đợi do dịch bệnh nhưng không có nghĩa chúng ta lùi bước. Hy vọng thời gian tiếp theo kết quả đi lên như mong đợi của BGĐ cũng như các Chi nhánh đề ra.

Cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty đã chia sẻ khó khăn cùng Công ty trong thời gian qua.
Chúc mừng buổi hội nghị đã diễn ra tốt đẹp ❤️

Ảnh: Truyền thông Hà Lan

Tin tức mới nhất

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

“𝐶𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑏𝑢̣𝑖 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑏𝑎́𝑚 đ𝑎̂̀𝑦 𝑡𝑎𝑦 𝑀𝑎̀ 𝑡𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑐𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝐶𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀

Xem chi tiết