CÔNG TY HÀ LAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sáng ngày 20/07/2021, Công ty Hà Lan tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với các nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty, thảo luận và đóng góp ý kiến. Bên cạnh đó, đưa ra những đề xuất khen thưởng/ xử phạt.

Buổi họp sơ kết tại phòng họp Công ty Hà Lan

Mặc dù kết quả không được như mong đợi do dịch bệnh nhưng không có nghĩa chúng ta lùi bước. Hy vọng thời gian tiếp theo kết quả đi lên như mong đợi của BGĐ cũng như các Chi nhánh đề ra.

Cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty đã chia sẻ khó khăn cùng Công ty trong thời gian qua.
Chúc mừng buổi hội nghị đã diễn ra tốt đẹp ❤️

Ảnh: Truyền thông Hà Lan

Tin tức mới nhất