Công ty Hà Lan tổ chức “Hội nghị phương án giao khoán hoạt động kinh doanh trong gia đoạn bình thường mới”

Ngày 27/10/2021 Ban lãnh đạo Công ty tổ chức “Hội nghị phương án giao khoán hoạt động kinh doanh trong gia đoạn bình thường mới”

Đây là bước ngoặt quan trọng 19 năm hình thành và phát triển của Công ty. Tại Hội nghị BLĐ trọng tâm thảo luận về các hình thức giao khoán. Dự kiến Chi nhánh sẽ triển khai dần từ tháng 11/2021 và triển khai đồng bộ vào 01/01/2022.

Tại phòng hợp Ban lãnh đạo Công ty tổ chức “Hội nghị phương án giao khoán hoạt động kinh doanh trong gia đoạn bình thường mới”

Hy vọng với chiến lược phù hợp sẽ mang lại những hiệu quả và những giá trị mới. Chúc cho BLĐ Công ty tâm sáng – trí bền. Chúc toàn thể CBNV luôn mạnh khỏe, đoàn kết, cùng chí hướng xây dựng Công ty ngày càng phát triển

Ảnh Truyền Thông Hà Lan

Tin tức mới nhất