Công ty Hà Lan tiếp đón Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ngày 30/5/2021 Phòng lao động Tp Thái Nguyên, Hội doanh nghiệp TP Thái Nguyên và Lãnh đạo UB Phường Tân Long… đã thành lập đoàn Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại Công ty cổ phần Thương mại & Du lịch Hà Lan

Thông qua đợt kiểm tra, Công ty Hà Lan đã báo cáo nội dung công tác phòng chống dịch từ tháng 3 năm 2020 cho tới nay, công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác phòng chống dịch cho BGĐ cũng như các cơ quan tổ chức có thẩm quyền tại địa phương và thành phố bằng nhiều phương tiện truyền thông nội bộ truyền thông online, offline

Qua đợt kiểm tra đoàn sẽ có những đánh giá, kết luận để báo cáo chính xác, kịp thời lên cấp trên về triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại những cơ sở được kiểm tra. Đồng thời nhắc nhở, đôn đốc chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Tin tức mới nhất