[BÁO THÁI NGUYÊN]: PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG THÔNG MINH – LÀ XU THẾ TẤT YẾU

” Việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh với những bước đi khoa học, bài bản từ lập quy hoạch đến xây dựng các đề án và triển khai đề án theo quy hoạch… hài hòa trong tổng thể bức tranh thành phố thông minh, sẽ tạo nên những mảng sáng cho giao thông Thủ đô, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của thành phố ngày càng phát triển trong tương lai”

Công ty Hà Lan là một doanh nghiệp vận tải hàng đầu trên địa bản Tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh Đông Bắc tiên phong áp dụng Công nghệ thông tin chuyển đổi số vào thực tế vận hành và mang lại hiệu quả tích cực trong thời gian qua.

Link video: https://baothainguyen.vn/video/202309/goc-nhin-cuoi-tuan-ngay-392023-phat-trien-giao-thong-thong-minh-xu-the-tat-yeu-30e3559/?fbclid=IwAR0FOKVBOInM0EKjWPMN64OGe1ikobFmjfPmbLaklk1XwagIRB9YggH2zaI

Tin tức mới nhất