BẢNG GIÁ CƯỚC XE HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào giá nhiên liệu liên tục tăng cao trong cái kỳ đổi giá vừa qua. Cụ thể tặng 35% so với trước.

Căn cứ vào kết luận cuộc họp ngày 21/10/2021 do Giám đốc Công ty về việc thống nhất điều chỉnh giá cước xe hợp đồng Limousine.

Nay công ty thông báo bảng giá cước như sau:

Bảng giá cước áp dụng từ ngày 23/10/2021

Công ty thông báo đến Quý khách hàng được biết và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo trên.