BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT HÀNG HOÁ HÀ NỘI – THÁI NGUYÊN – BẮC KẠN

BẢNG GIÁ CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH

HÀ NỘI – THÁI NGUYÊN – BẮC KẠN

Bảng giá cước chuyển phát Thái Nguyên – Hà Nội – Bắc Kạn

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT HÀNG HOÁ HÀ NỘI – TUYÊN QUANG VÀ ĐI CÁC HUYỆN

Bảng giá cước Tuyên Quang – Hà Nội
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT THÁI NGUYÊN – TUYÊN QUANG

NHẬN CHUYỂN HÀNG CỒNG KỀNH MỌI KÍCH CỠ

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

I. QUY ĐỊNH VỀ CÁC MỨC GIÁ CƯỚC THU THÊM

II. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG

Công ty CP TM&DL Hà Lan xác định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường
thiệt hại cho khách hàng theo quy định của Công ty, nhưng không thấp hơn
mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định trong Luật Bưu
chính số 49/2010/QH12 ngày 17/06/2010.

III. TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

• Bưu gửi được phát và người nhận không có khiếu nại tại thời điểm nhận.
• Khách hàng không có chứng từ xác nhận việc sử dụng dịch vụ của công ty.
• Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc mất mát, suy chuyển,
hư hỏng bưu gửi.
• Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu huỷ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
• Khiếu nại quá thời hạn quy định (trong vòng 5 ngày).

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH

LẤY/GIAO HÀNG TẬN NHÀ TẠI THÁI NGUYÊN

Tin tức mới nhất