HÀ LAN TỔ CHỨC HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TOÀN CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2022

Nằm trong hoạt động được Quy định thường niên Công ty về việc báo cáo kết quả kinh doanh của các chi nhánh hàng tháng đến trước Ban Giám Đốc. Ngày 18/9/2022, tại Trụ sở chính Công ty Hà Lan đã tổ chức họp báo cáo kết quả kinh doanh toàn Công ty tháng 8 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh tháng tiếp sau.

Họp báo cáo kết quả kinh doanh toàn Công ty trong tháng 8 năm 2022 được tổ chức tại trụ sở chính Công ty Hà Lan

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban giám đốc Công ty cùng Giám đốc các chi nhánh và đại diện Ban kiểm soát Văn phòng Tổng Công ty.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thảo – Giám đốc tài chính Công ty Hà Lan đã tổng kết báo kết kết quả kinh doanh của từng Chi nhánh trong tháng 8

Tiếp theo lãnh đạo các chi nhánh Công ty lần lượt báo cáo chi tiết những kết quả hoạt động kinh doanh của mình trong tháng, đánh giá những thuận lợi trong hoạt động, đồng thời trình bày những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động và đề xuất những biện pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn, nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 3 tháng cuối năm.

Bà An Thị Hồng Thanh – Giám đốc Chi nhánh XHĐ báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh tháng 8-2022

Cũng tại Hội nghị, BGĐ đã sơ bộ việc lên kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện tri ân đến khách hàng trong dịp tháng sinh nhật Công ty. Đây được đánh giá là cơ hội vàng trong kinh doanh điểm nhấn giúp Khách hàng nhớ đến Hà Lan, nhằm nâng cao hơn nữa về vị thế chất lượng dịch vụ trên thị trường vận tải và chuyển phát nhanh tại Thái Nguyên cũng như trong khu vực Đông Bắc như một lời cảm ơn từ Hà Lan dành cho toàn bộ khách hàng từ trước đến nay.

Trên cơ sở những kết quả kinh doanh đã đạt được trong tháng qua, ông Nguyễn Mạnh Hà – CT HĐQT Công ty đã phân tích, đánh giá những mặt thành công cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh của toàn bộ hệ thống, đưa ra các ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh trong tháng tiếp theo tới các Chi nhánh.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – CT HĐQT phát biểu tại hội nghjij

Kết thúc Hôị nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà đã động viên toàn thể các Chi nhánh, mong muốn các chi nhánh sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt kết quả tốt nhất trong những tháng tiếp sau, góp phần nâng cao đời sống CBCNV và đưa Hà Lan ngày một phát triển hơn nữa.

Buổi họp đã kết thúc thành công cùng ngày!

Tin tức mới nhất