Danh sách tuyến đường

Danh sách các tuyến để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

STT Tên
1 Thái Nguyên - Big C Thăng Long
2 BigC Thăng Long - Thái Nguyên
3 Thái Nguyên - 87 Đại Cồ Việt
4 87 Đại Cồ Việt - Thái Nguyên
5 Thái Nguyên - Hà Đông
6 Hà Đông - Thái Nguyên
7 Thái Nguyên - Bắc Kạn
8 Bắc Kạn - Thái Nguyên
9 Thái Nguyên - Định Hóa
10 Định Hóa - Thái Nguyên
11 Đại Cồ Việt - Gang Thép
12 Gang Thép - Đại Cồ Việt
13 Gang Thép - Hà Đông
14 Hà Đông - Gang Thép
15 Hà Đông - Đại Từ
16 Đại Từ - Hà Đông
17 Đại Từ - Đại Cồ Việt
18 Đại Cồ Việt - Đại Từ