Chính sách hy hợp đồng, đổi tr

Vì lý do cá nhân sau khi khách hàng, tổ chức book vé mà xảy ra các trường hợp sau:

CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY HỢP ĐỒNG:

  1. Đối với Khách lẻ:
  • Quý Khách hủy hợp đồng trước 1h (trước giờ xe xuất phát): Hoàn 100% tiền đặt cọc (Trừ 10% tiền phí chuyển ngân hàng)
  • Quý Khách hủy hợp đồng sau 1h (trước giờ xe xuất phát): Mất 100% tiền đặt cọc (Các chuyến 2/3/4/5h sáng báo hủy trước 12h)
  1. Đối với đoàn từ 5 người trở lên
  • Quý Khách hủy hợp đồng trước 24h (trước giờ xe xuất phát): Hoàn hoặc bảo lưu 100% tiền đặt cọc (Trừ 10% tiền phí chuyển ngân hàng)
  • Quý Khách hủy hợp đồng trước 12h (trước giờ xe xuất phát): Trừ 10% tiền phí chuyển ngân hàng
  • Quý Khách hủy hợp đồng sau 3h (trước giờ xe xuất phát): Mất 100% tiền đặt cọc
  1. Các trường hợp đặc biệt: Giám Đốc sẽ linh động giải quyết

CHÍNH SÁCH ĐỔI HỢP ĐỒNG:

  • Nếu khách hàng đổi sang 1 chỗ ngồi tương tự của ngày khác thì chuyển phí sang ngang ( trường hợp ngày muốn chuyển sang còn ghế trống)
  • Nếu khách hàng đổi sang 1 chỗ ngồi khác của ngày khác thì tính theo giá hợp đồng thực tế của thời điểm hiện tại. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán phần phí chênh